Aprobada a proposta socialista para comezar coa mellora de condicións laborais dos empregados públicos

Aprobada a proposta socialista para comezar coa mellora de condicións laborais dos empregados públicos

Aprobada a proposta socialista para comezar coa mellora de condicións laborais dos empregados públicos

O Pleno do Parlamento aprobou hoxe unha moción presentada polo Grupo Socialista para abrir a mellora das condicións laborais dos empregados públicos e a calidade dos servizos públicos perdidos durante a crise. O responsable de Política Institucional do Grupo Socialista, Juan Díaz Villoslada, transaccionou co PP esta iniciativa ata un punto “importante aínda que non suficiente”.

Díaz Villoslada sinalou que esta proposta, na liña do II Acordo para a mellora do emprego público asinado entre goberno central e sindicatos o pasado 9 de marzo, supón un porta a “paso importante, aínda que só recupera a metade do salario perdido” nestes anos. Apuntou que aquel acordo en realidade supón “unha rectificación, a derrogación tácita ou en diferido dos recortes adoptados polo goberno galego” nos axustes de 2012.

Reclamou recuperar as condicións de preto de 100.000 empregados públicos autonómicos, así como “a calidade dos servizos públicos de sanidade, educación ou xustiza, e de tódolos sectores públicos que teñen sufrido esta crise e a gran recesión”. Reivindicou o acordo dos sindicatos co goberno, que “os axentes sociais consideran os máis opositivos para empezar a recuperar as condicións perdidas”.

Advertiu que “os socialistas non estamos a favor dun Estado do Benestar do 38 por cento”, en alusión aos recortes dos orzamentos destinados a gasto público que o PP quere reducir ao 38 por cento do PIB no seu conxunto. Explicou que a “zona euro” busca precisamente situarse nun 48 por cento, polo que, dixo, “queremos un modelo social europeo, e non o modelo social rachado pola recesión”.

Logo das críticas do PP sobre a oposición dos socialistas aos orzamentos do Estado, explicou que “pedimos un maior gasto social, unha maior atención á integración social, á cultura, á cooperación ao desenvolvemento ou ao I+D” e o cambio do modelo retributivo para garantir uns impostos redistributivos con maior aportación das maiores rendas.

Sinalou que os orzamentos do PP defenden un crecemento do gasto social ao 2,8 pro cento mentres a renda ten un incremento nominal do 4 por cento, e buscan limitar o Estado do Benestar.

Texto da iniciativa aprobada hoxe:

-“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego, a que no marco do Acordo para a mellora do emprego público asinado entre o Ministerio de Facenda e Función Pública e as OO.SS. o 29 de marzo de 2017 e do II Acordo para a mellora do emprego público e de condicións de traballo asinado polo Goberno central cos Sindicatos CCOO, UGT e CSI-F o 9 de marzo de 2018, e tendo en conta os criterios da Comisión de Coordinación de Emprego Público, desenvolva os procesos de negociación colectiva na Mesa xeral de empregados públicos sobre as materias de competencia autonómica recollidas nos ditos Acordos para os anos 2018, 2019 e 2020, de desenvolvemento tanto do II acordo estatal como de adaptación do acordo entre a Xunta de Galicia e CCOO, UGT e CSI-F asinado o 18 de outubro de 2017, en concreto:

1.- Establecer as medidas as que se dedicará a porcentaxe adicional da masa salarial que o Goberno galego estará autorizado a aplicar para os anos 2018, 2019 e 2020 dentro do marco de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira.

2.- Determinar os sectores nos que prioritariamente se poderá incrementar de forma adicional nun 8% a taxa xeral do 100% de reposición de efectivos para o ano 2018, dentro do marco de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira como das conclusións das distintas comisións de seguimento establecidas nesta materia entre as Organizacións Sindicais e a Xunta de Galicia.

3.- Establecer, unha vez consultadas as Organizacións Sindicais tanto na mesa xeral de negociación como na Comisión de Persoal, a taxa adicional de estabilización de emprego temporal para o conxunto de entidades que integran o sector público autonómico, nos termos habilitados polos devanditos Acordos.

4.- Determinar, se proceder, respecto da xornada ordinaria común de 37,5 horas semanais, outras xornadas ordinarias de traballo, ben un reparto anual de xornada segundo as necesidades de cada función, tarefa ou ámbito sectorial, atendendo en especial ao tipo de xornada ou as xornadas a quendas, nocturnas ou especialmente penosas.

5.- Establecer as retribucións dos empregados públicos en situación de incapacidade temporal que, mediante un complemento retributivo sumado á prestación do Réxime xeral da Seguridade Social ou dos reximes especiais de funcionarios públicos, permita acadar ata o cen por cen das retribucións fixas previsas ao inicio da situación de incapacidade temporal, podéndose establecer diferentes escenarios retributivos en función do tipo de continxencia que dera lugar á incapacidade temporal ou da duración da mesma.

6.- Impulsar de xeito decidido os plans de igualdade, conciliación e corresponsabilidade no conxunto de entidades do sector público autonómico, regulándose unha bolsa de horas de libre disposición acumulables, de ata un 5% da xornada anual, para a atención de necesidades de conciliación para o coidado de maiores, discapacitados e fillos menores, nos termos que se acorden”.

jacobo

Artigos relacionados

Deixar a resposta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pechar