O Grupo Socialista esíxelle á conselleira do Medio Rural que pida perdón aos galegos e ás galegas e rectifique de inmediato

PARTICIPA