Sobredose de publicidade e propaganda para agochar o fracaso do Plan Estratéxico da Xunta

PARTICIPA