A Valedora do Pobo alerta dos retrasos na sanidade e nas valoracións da discapacidade

PARTICIPA