Executiva

Presidencia: Carmela Silva Rego
Secretaría Xeral: Valentín González Formoso
Vicesecretaría Xeral: Lara Méndez López
Sª de Organización: José Manuel Lage Tuñas
Sª da Área De Políticas Sociais: Margarita Martín Rodríguez
Sª de Igualdade: Silvia Belén Fraga Santos
Sª da Área De Política Municipal: Alberto Varela Paz
Sª de Relacións Institucionais: María Barral Varela
Sª da Área de Política Económica: Xoaquín M. Fernández Leiceaga
Sª de Infraestructuras e Territorio: Maria Reigosa Castro
Sª de Ciencia, Universidade e Transformación Dixital: Senén Barro Ameneiro
Sª de Educación: Carmen Fernández Morante
Sª de Cultura: Abel F. Losada Álvarez
Sª de Servizos Sociais e Dependencia: Yoya Neira Fernández
Sª de Sanidade: José Ramón García López
Sª Apoio Técnico e Portavoz: Maria Pierres López
Sª de Emprego: Pedro Blanco Lobeiras
Sª Participación, Redes Sociais e Comunicación: Paula García Rivero
Sª de Relacións coa Unión Europea: Nico González Casares
Sª de Administración: Luis Ángel Lago Lage
Sª de Reto Demográfico: Paula Fernández Pena
Sª de Estratexia, Análise e Prospectiva: Iván Puentes Rivera
Sª de Emprendemento e Dinamización Económica: Mónica Rodríguez Ordóñez
Sª Municipal Menos de 5.000 Habitantes: José Miguel Alonso Pumar
Sª Municipal Menos de 10.000 Habitantes: Marisol Morandeira Morandeira
Sª Municipal Menos de 15.000 Habitantes: J. Francisco Ferreira González
Sª Municipal Menos de 20.000 Habitantes: Francisco J. Fumega Piñeiro
Sª de Planificación Estratéxica Local: Elvira Lama Fernández
Sª de Acción Electoral: Iván Castro Díaz
Sª de Deporte e Políticas Saudables: Susana Señorís Rodríguez
Sª de Política Industrial e Transición Enerxética: Ángel Mato Escalona
Sª de Traballadores Autónomos: Gloria Prada Rodríguez
Sª de Desenvolvemento Rural: Rosa Arcos Caamaño
Sª de Pesca: Patricia Otero Rodríguez
Sª de Galeguidade: Antón Leis García
Sª de Relacións co Asociacionismo: Milagros Castro Sánchez
Sª Dereitos LGTBI: Javier Carballo De Jesús
Sª de Seguridade e Emerxencias: Marta Rouco Seoane
Sª de Función Pública: Rafael Cotelo Pazos
Sª de Área de Maiores: Digna R. Rivas Gómez
Sª de Coordinación Xurídica: Manuel Cutrín Domínguez
Sª Plans de Cooperación Local: Samuel Lago Ozón
Sª de Urbanismo e Vivenda: Áurea E. Soto Vázquez
Sª Coordinación Parlamentaria: César Mogo Zaro
Sª de Estudios e Proxectos: José Miñones Conde
Sª de Medio Ambiente: Noela Blanco Rodríguez
Sª de Xustiza: Rafael Arangüena Sande

SECRETARÍAS EXECUTIVAS:

Juan José Díaz Valiño
Noelia Rodriguez Travieso
José Luis Ruiz Laiño
Ramón Alonso López
Maria Loureiro García
María Teresa Taboada Capón
Luis López Bueno
Ana Isabel Galego Rodriguez
Montse González Chavarría
Catalina González Álvarez
Patricia Rodriguez Calviño

PARTICIPA