Proposta paara evisar as peaxes competencia da Xunta

PARTICIPA