O Grupo Socialista reclámalle á Xunta que financie a limpeza e desinfección dos centros educativos

PARTICIPA