A Xunta debe incorporar por Lei o cumprimento da Responsabilidade Social para as empresas coas que contrate

PARTICIPA