12 millóns de euros menos para ordenación das producións forestais dende 2010

PARTICIPA