A Xunta debe estudar o impacto dos lumes sobre os recursos turísticos e actuar para a súa recuperación inmediata

PARTICIPA