Proposición de Lei para regular os “lobbies” en Galicia

PARTICIPA