O Igape só concedeu 40 préstamos para impulso da actividade industrial no que vai de Lexislatura

PARTICIPA