O Grupo Socialista denuncia a invisibilización dos informes do Consello de Contas que acreditan o incumprimento da Xunta

PARTICIPA