Noelia Otero alerta de que a falla de investimento da CRTVG está a provocar importantes eivas nas retransmisións

PARTICIPA