Noelia Otero alerta das consecuencias sociosanitarias da pandemia provocadas pola a falla de resposta da Xunta, como constata o informe da Valedora

PARTICIPA