14 millóns de euros menos nos orzamentos para Turismo

PARTICIPA