Comisión de estudo dos incendios para analizar causas da vaga de lumes e propoña medidas

PARTICIPA