Besteiro lanza o terceiro pacto de país para igualar o soldo medio galego co español e compromete a redución da xornada dos empregados públicos a 35 horas

PARTICIPA