A Xunta entorpece deliberadamente o traballo fiscalizador do Consello de Contas

PARTICIPA