A Xunta deixa desasistidos aos membros do xurado do crime da rozadora

PARTICIPA