A Xunta debe tomar medidas eficaces fronte á sobrepoboación de xabarís

PARTICIPA