08/04/2019

O Parlamento debe facer efectivo o cese da Valedora “coa máxima celeridade”

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, presentoulle hoxe un escrito dirixido ao presidente do Parlamento e a continuación a solicitude formal de Xunta de
PARTICIPA