A Xunta politiza a zonificación escolar de Vigo

PARTICIPA