Xestión caótica e ineficaz das medidas da Xunta contra a praga da pataca

PARTICIPA