Urxente e inaprazable mellora da estrada entre Baralla e a A-6

PARTICIPA