Un tratamento equilibrado na quita da débeda permitiría pasar a Galicia de 12.000 a 5.000 euros

PARTICIPA