Transparencia

No Partido Socialista sempre fomos pioneiros en Transparencia e Goberno Aberto. Sempre tivemos entre as nosas prioridades a transparencia na xestión pública, o desenvolvemento de códigos de boas prácticas nas administracións.

Nesta área de transparencia poñemos a disposición de todos os cidadáns e cidadás as contas do noso Partido.

PARTICIPA