28/10/2020
Begoña Rodríguez Rumbo, na Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento

O PP rexeita a creación dun plan de actuación contra a pobreza dos galegos e galegas

O Grupo Socialista solicita actuar “inmediatamente” para determinar orzamento, prazos e “medidas concretas e medibles” que “permitan reverter a preocupante situación de pobreza ou exclusión social
PARTICIPA