Lei de Estradas

09/05/2018

Reclamación á Xunta para “mellorar o engranaxe entre a Lei de estradas e o seu Regulamento”

María Pierres denunciou que o Regulamento xeral de estradas de Galicia é contrario á Lei de estradas, invade as competencias municipais e limita a igualdade de
PARTICIPA