Emenda á totalidade

21/12/2020
Begoña Rodríguez Rumbo

O Grupo Socialista critica uns orzamentos “indolentes” que “non atenden ás necesidades achegadas coa pandemia” e “desaproveitan unha oportunidade histórica”

Rodríguez Rumbo defendeu unha emenda transversal para mellorar a xestión recadadora, reforzar a loita contra a fraude fiscal e minorar os gastos improdutivos, como persoal eventual,
PARTICIPA