Retrasos e cancelacións continuos polos recortes no ferrocarril de vía estreita

PARTICIPA