Proposta para fixar por lei un máximo de consultas e un catálogo de probas diagnósticas

PARTICIPA