Proposta para afastar por Lei dos núcleos habitados ás pirotecnias e plantas de tratamento de residuos

PARTICIPA