Acta de escrutinio da Comisión de Nacional de Garantías Electorais para a verificación validación de avais presentados

PARTICIPA