O PP condena aos concellos galegos ao raquitismo financeiro

PARTICIPA