Plan de contención para axudar aos viticultores afectados polas xeadas

PARTICIPA