Plan de choque para afrontar as xubilacións de traballadores da sanidade pública

PARTICIPA