Os socialistas responsabilizan a Xunta e PP do retraso no remate dos traballos da comisión de incendios

PARTICIPA