Orzamentos 2020: “Tanto circo para tan pouca función” nas contas “pusilánimes” e “falaces” na Consellería de Sanidade

PARTICIPA