O teito de gasto da Xunta revela un proxecto falto de ambición, proxecto e determinación

PARTICIPA