O presidente da Xunta presenta un “exercicio continuísta a partir dun balance que falsea a realidade”

PARTICIPA