O Grupo Socialista urxe á Xunta a declaración BIC para Castro Lupario e a súa contorna

PARTICIPA