O Grupo Socialista tilda de “broma” as axudas da Xunta para a mellora da rede de augas, con 1.900 euros por concello

PARTICIPA