O Grupo Socialista reclámalle á Xunta un protocolo específico e claro para casos de covid nas tripulacións dos barcos que pesca

PARTICIPA