O Grupo Socialista reclámalle á Xunta que reactive a recuperación da memoria histórica dos galegos e galegas, paralizada dende a chegada do PP á Xunta

PARTICIPA