O Grupo Socialista reclámalle á Xunta que manteña a bonificación polo canon do lixo a 167 concellos adscritos a Sogama

PARTICIPA