O Grupo Socialista reclama un incremento de 139 millóns de euros en Sanidade para contratar un millar de profesionais de Atención Primaria

PARTICIPA