O Grupo Socialista reclama dende o Parlamento axudas para os concellos afectados polos temporais

PARTICIPA