O Grupo Socialista reclama a reversión aos concellos dos terreos de Portos que xa non teñen uso portuario

PARTICIPA