O Grupo Socialista lamenta a “falta de anticipación” fronte á covid da Xunta, que está “ a velas vir” e pedindo agora que o goberno “resolva”

PARTICIPA